Comunicat de presa

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat în luna septembrie 2021, proiectul intitulat ”Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date CloudPRECIS, cod MySmis: 124812, proiect selectat în cadrul Apelului de proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date – REGIUNI MAI DEZVOLTATE (Bucuresti-Ilfov) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de cercetare în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date a Universității Politehnica București (UPB), Facultatea de Automatică și Calculatoare, prin extinderea și modernizarea infrastructurii cloud și a capacității de stocare a Data Center-ului PRECIS – CNTI, împreună cu dezvoltarea unei infrastructuri distribuite puternice pentru colectarea și prelucrarea cantităților mari de date obținute de la sisteme și servicii pervazive sau de tip IoT.

Plecând de la experiența de peste 20 de ani a Facultății de Automatică și Calculatoare în domeniile grid și cloud computing, proiectul CloudPrecis are rolul de a crea un pol de excelență în Cloud computing și masive mari de date, oferind servicii de cercetare în domenii multi-disciplinare, servicii de stocare și prelucrare a datelor masive provenite din domenii științifice și surse diferite, precum și suportul pentru dezvoltarea sistemelor avansate de inteligență artificială, facilitând astfel la crearea de sisteme inteligente care să răspundă cerințelor societății informaționale interconectate actuale. În acest fel, centrul CloudPrecis se va integra într-o rețea națională de centre de date modernizate si va reprezenta un punct de reper și forță în rețele internaționale de cercetare și educație și structuri internaționale pentru standardizarea, interconectarea și utilizarea resurselor de calcul, atât cele din care face deja parte cât și a unor noi structuri la care proiectul de față va permite aderarea.

Valoarea totală a proiectului: 4.508.208,23 lei din care 3.594.566,59 valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 898.641,64 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 0 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Data începerii: 6.09.2021

Data finalizării: 5.09.2023

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

Director de proiect: Prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ

Universitatea POLITEHNICA din București

Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6, cod poștal 060042, www.upb.ro;

Telefon: 021.402.91.79/Fax: 021.318.10.14, Email: nicolae.tapus@upb.ro